Στοιχεία Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή υποψηφιότητας στο Εκλογικό Συνέδριο της ΝΕΔΗΚ που θα πραγματοποιηθεί στις 29/11/2015, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τα ανάλογα κατωτέρω στοιχεία και τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία της ΝΕΔΗΚ (olympios85@hotmail.com), μέχρι τις 13/11/2015, στις 18:00.


Υποψηφιότητα Μέλους Επαρχιακής Επιτροπής 
Επαρχιακή Επιτροπή:
Όνομα:
Επίθετο:
Επάγγελμα:
Ημερ. Γέννησης:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Email:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:
Υπογραφή:
Ημερομηνία:

Υποψηφιότητα Προέδρου Επαρχιακής Επιτροπής 
Επαρχιακή Επιτροπή:
Όνομα:
Επίθετο:
Επάγγελμα:
Ημερ. Γέννησης:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Email:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:
Υπογραφή:
Ημερομηνία:

Υποψηφιότητα Μέλους Γενικής Γραμματείας 
Όνομα:
Επίθετο:
Επάγγελμα:
Ημερ. Γέννησης:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Email:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:
Υπογραφή:
Ημερομηνία:

Υποψηφιότητα Προέδρου ΝΕΔΗΚ  
Όνομα:
Επίθετο:
Επάγγελμα:
Ημερ. Γέννησης:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Email:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:
Υπογραφή:
Ημερομηνία:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου