Πολιτική Διακήρυξη ΔΗΚΟ

Το Δημοκρατικό Κόμμα ιδρύθηκε για να οδηγήσει την Κύπρο στο δρόμο της εθνικής δικαίωσης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής ευημερίας.

Αρχικά με την επωνυμία Δημοκρατική Παράταξη έθεσε τις βάσεις ενός συστήματος αρχών για μία ολοκληρωμένη πολιτική, οικονομική και κοινωνική δημοκρατία με αρμονική συμβίωση, κοινωνική συνοχή και ισορροπημένη ανάπτυξη.

Ως ΔΗ.ΚΟ. τοποθετήθηκε στο Κέντρο του πολιτικού φάσματος απορρίπτοντας τους διαχωρισμούς Δεξιάς- Αριστεράς και τις άγονες πολιτικές αντιπαραθέσεις που ευνοούν την πόλωση και πυροδοτούν τις κοινωνικές αντιθέσεις.

Το 2000 επικαιροποίησε την ιδεολογία του προάγοντας τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.

Τάχθηκε υπέρ ενός αδιαπραγμάτευτου ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Κύπρου και συντάχθηκε με τα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά και προοδευτικά κόμματα. 

Προβάλλοντας το τρίπτυχο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ πολιτεύτηκε με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος, την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και τη βελτίωση των όρων ζωής και εξέλιξης των πολιτών, των θεσμών και του πολιτισμού.

Σήμερα το ΔΗ.ΚΟ. στέκεται απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό που υποθάλπτει την ασυδοσία των αγορών και το δογματικό σοσιαλισμό που στέκεται εμπόδιο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της υγειούς ιδιωτικής οικονομίας.

Εξακολουθεί να πιστεύει στις αρετές του μοντέλου ανάπτυξης με μεικτή οικονομία και ισχυρό κοινωνικό Κράτος.

Στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία και την ατομική ιδιοκτησία θεωρώντας ότι η διαρκής καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια για μία συνεκτική κοινωνία αλληλεγγύης χωρίς προνόμια ολιγαρχικού ή πλουτοκρατικού τύπου.

Για το ΔΗ.ΚΟ. η δίκαιη ανακατανομή του εθνικού πλούτου και ο παρεμβατικός χαρακτήρας του Κράτους παραμένουν σταθερές αρχές για την αποτροπή των ανισοτήτων και των στρεβλώσεων που αναπαράγουν την οικονομική κρίση και καθιστούν αδύνατη την υπέρβασή της.
Σταθερή πεποίθηση της φιλοσοφίας του ΔΗ.ΚΟ. και του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ είναι ότι οι σύγχρονες πολιτικές πρέπει να σχεδιάζονται μέσα από το συνεχή διάλογο με την κοινωνία, την οικονομία, τις εξελίξεις, τα προβλήματα, τις διαφορετικές απόψεις. 

Η διαρκής αναπροσαρμογή θέσεων, προτάσεων και προγραμμάτων αποτελεί προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των αλλαγών και των νέων δεδομένων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούν να αλλάξουν τα κριτήρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της πολιτικής ηθικής, της υπεράσπισης των δικαιωμάτων και της στρατηγικής για την ευημερία των ανθρώπων.

Η φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ είναι αυτή που διασφαλίζει στους ανθρώπους υψηλότερο πολιτιστικό επίπεδο και συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας, εμβάθυνσης της δημοκρατίας, οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης, ισονομίας και ισοπολιτείας.

Το Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύει στη διαρκή εμβάθυνση και διεύρυνση της Δημοκρατίας σε όλες τις λειτουργίες του κράτους και της κοινωνίας. Η θεωρία της ισορροπίας και της αρμονίας, της δημιουργικής συνύπαρξης των ανθρώπων και τις διαρκούς αναζήτησης τεχνολογικών καινοτομιών και νέων ιδεών αποτελεί οδηγό πλεύσης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης.

Το ΔΗ.ΚΟ. εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα και απορρίπτει τις γενικές και αόριστες ιδέες και τους αυθαίρετους αφορισμούς. Προσδιορίζει το περιεχόμενό των επιλογών του,  με μια διαρκή διαδικασία επικαιροποίησής της ιδεολογίας του με  βάση τα εκάστοτε προβλήματα και προτεραιότητες της δημοκρατίας, της κοινωνίας και του κυρίαρχου λαού. Υιοθετεί συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις, τις οποίες διαμορφώνει σε διάλογο με την κοινωνία, με σταθερούς πάντοτε γνώμονες το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον και τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Στο επίπεδο της οικονομίας παραμένει πιστό στις αρχές του μεικτού συστήματος, όπως αυτό πρέπει να εναρμονίζεται με τα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης των αγορών και των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της οικονομίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Έτσι θεωρεί ότι διασφαλίζει την πρόοδο και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της. 

Θεωρεί ότι διασφαλίζει παράλληλα μια πιο δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών.

Λαμβάνει πάντα υπόψη την ανάγκη διατήρησης και επέκτασης των δικαιωμάτων στη ζωή των οικονομικά ασθενέστερων και μη προνομιούχων ομάδων του πληθυσμού.

Επιθυμεί και επιδιώκει τη συνεχή ανάπτυξη της οικονομίας αλλά εκεί όπου η ανάπτυξη επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον επιδεικνύει ιδιαίτερη οικολογική ευαισθησία.

Στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής το ΔΗ.ΚΟ. καθοδηγείται από τις αρχές που διασφαλίζουν, διευρύνουν και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική δημοκρατία. 

Θεωρεί αδιαπραγμάτευτα τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών στην υγεία, την παιδεία, την εργασία, την ασφάλεια και μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Στο επίπεδο της πολιτικής η ιδεολογία του ΔΗ.ΚΟ. αντιστρατεύεται κάθε είδους πολιτική, φυλετική ή φιλοσοφική διάκριση. Απευθύνεται σε όλους και κτίζει ένα μέλλον καλύτερο και δίκαιο για όλους.

Η ιδεολογία του ΔΗ.ΚΟ. θέλει τον πολίτη ενημερωμένο, ενεργό, κριτικό, απαιτητικό, διεκδικητικό και συμμέτοχο στο πολιτικό γίγνεσθαι και όχι ουραγό ή  έξωθεν και εκ των υστέρων κριτή.

Θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώνει ένα σύστημα αρχών και αξιών που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.

Θεωρεί την αναθεώρηση των πολιτικών που συρρικνώνουν το κράτος και αφήνουν τους λαούς ανοχύρωτους μπροστά στην επιθετικότητα των αγορών και της παγκοσμιοποίησης βασική στρατηγική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του επελαύνοντος σε όλη της Ευρώπη λαϊκισμού.

Πιστεύει ακράδαντα ότι ο ακροδεξιός λαϊκισμός, όπως και η οποιαδήποτε άλλου είδους δημαγωγία συνιστούν τη μεγαλύτερη σύγχρονη πολιτική απειλή για τη δημοκρατία. 

Ειδικά για το εθνικό θέμα το ΔΗ.ΚΟ. επανατονίζει ότι θεωρεί το κυπριακό πρόβλημα ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής και αγωνίζεται για να επιτύχει με βάση τα Ψηφίσματα και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμφωνίες Κορυφής, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Κοινοτικό Κεκτημένο, δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση. Λύση που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία, την κατοχύρωση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ενότητας της χώρας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και των εποίκων και την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους κάτω από συνθήκες ασφάλειας, που θα κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις βασικές ελευθερίες και τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου των αγνοουμένων. 

Επιβεβαιώνοντας τις διαχρονικές ιδεολογικές και πολιτικές αρχές και θέσεις του Κόμματος και επικαιροποιώντας τη φιλοσοφία του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ με βάση τα σημερινά προβλήματα και τις σημερινές προτεραιότητες της κυπριακής κοινωνίας και του κράτους, το Παγκύπριο Πολιτικοϊδεολογικό Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013, προσδιορίζει το ρόλο, την αποστολή, τις ευθύνες και τα καθήκοντά του Κόμματος καθώς και  τους πολιτικούς στόχους και τις πολιτικές του προτάσεις διακηρύσσοντας τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ως η κυρίαρχη δύναμη του Κέντρου, δύναμη ευθύνης, συνέπειας, προσφοράς και προοπτικής,  γέφυρα εθνικής συνεννόησης και πολιτικής συναντίληψης, συνθετικός παράγοντας του πολιτικού συστήματος και πόλος πολιτικής σταθερότητας. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τη δημαγωγία και το λαϊκισμό και με αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος, με σύνεση και πολιτική ωριμότητα  αντιμετωπίζει τα κρίσιμα προβλήματα του τόπου και του λαού και αγωνίζεται για την επίλυσή τους με γνώμονα το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον και το πραγματικό όφελος της κυπριακής κοινωνίας. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τα άκρα και τις ακρότητες στο πολιτικό σύστημα και την κοινωνία και εργάζεται για τη δημιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο δημοκρατικής πολιτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς και στάσης.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ συνδετικός κρίκος και εξισορροπητικός παράγοντας  στο χώρο του Κέντρου.

ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος που θα θέτει τέρμα στην κατοχή και τον εποικισμό της Κύπρου και θα διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα του κυπριακού κράτους και τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα του κυπριακού λαού.

ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου,  στις διαδικασίες προώθησης λύσης του κυπριακού προβλήματος. 

ΕΜΜΕΝΕΙ σταθερά στη θέση για αξιοποίηση των νέων δεδομένων που προσφέρουν γεωστρατηγική και γεωπολιτική προστιθέμενη αξία στην Κύπρο.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ τους σχεδιασμούς για αξιοποίηση και εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων φυσικών πόρων με εμμονή στην άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και τη διαφύλαξη των εθνικών και οικονομικών συμφερόντων του τόπου. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ περαιτέρω ενδυνάμωση και  ανάδειξη του σταθεροποιητικού ρόλου της Κύπρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

ΕΧΕΙ ως προτεραιότητα την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης με βάση τις αρχές της οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ σταθερό στη θέση για παραμονή της Κύπρου στην Ευρωζώνη τόσο για οικονομικούς όσο και για πολιτικούς λόγους. 

ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ επίσπευση χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών για ομαλοποίηση το ταχύτερο της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και τη σταθεροποίησή του.

ΘΕΩΡΕΙ αναγκαίο κακό την υλοποίηση των όρων του μνημονίου της Τρόϊκα και την αποφυγή απερίσκεπτων ενεργειών που να θέσουν σε κίνδυνο την χρηματοδότηση της κυπριακής οικονομίας από τους δανειστές της.

ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ για την κάθαρση και την παραδειγματική τιμωρία όσων με πράξεις ή παραλείψεις ευθύνονται για την οικονομική τραγωδία που έχει πλήξει τον τόπο και το λαό μας. Επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς και ταυτίζεται με το παλλαϊκό αίτημα για κάθαρση.

ΘΕΩΡΕΙ απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, την εξομάλυνση και σταθεροποίηση του τραπεζικού μας συστήματος το ταχύτερο δυνατόν. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την εξυγίανση και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και των κανόνων λειτουργίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη για προώθηση νομοθεσίας που να αποτρέπει αποξένωση από την πρώτη κατοικία (λογικού κόστους) λόγω χρεών στις τράπεζες. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ θέσπιση ειδικής νομοθεσίας που να στοχεύει στη ριζική μείωση των δανειστικών επιτοκίων και σε δικαιότερες κατά το δυνατόν αναδιαρθρώσεις δανείων.

ΘΕΩΡΕΙ την πάταξη της φοροδιαφυγής ως επιτακτική ανάγκη και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να δράσουν αποτελεσματικά και αποφασιστικά.

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ το ξεπούλημα Ημικρατικών Οργανισμών και την αποξένωση από το κράτος της περιουσίας τους. Τάσσεται υπέρ της εξυγίανσης, του εξορθολογισμού και της αναδιάρθρωσης των Ημικρατικών Οργανισμών και της συνεργασίας τους με τον ιδιωτικό τομέα σε τομείς και υπηρεσίες που δεν επηρεάζουν ζωτικά θέματα εθνικής ασφάλειας. 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ προασπιστής των συμφερόντων της μεσαίας εισοδηματικής τάξης και των μη προνομιούχων ομάδων του πληθυσμού υποστηρίζοντας τη δίκαιη κατανομή των οικονομικών βαρών για την αντιμετώπιση της σημερινής οικονομικής κρίσης. 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ πόλεμο στα μεγάλα ιδιοτελή συμφέροντα της ολιγαρχίας και του κατεστημένου και στέκει ανάχωμα στους σχεδιασμούς και τις μεθοδεύσεις τους να ελέγξουν και πάλι την οικονομία του τόπου σε βάρος των συμφερόντων και των δικαιωμάτων της ευρύτερης κοινωνίας.

ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ με τις αγωνίες, τους προβληματισμούς, τα όνειρα και τις προσδοκίες της νέας γενιάς και δεσμεύεται να εργαστεί για να έχουν οι νέοι της Κύπρου ένα καλύτερο αύριο.

ΘΕΩΡΕΙ αναγκαίο το κράτος, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, να διασφαλίσει το δικαίωμα στην παιδεία, την υγεία και την εργασία.

ΘΕΩΡΕΙ σημαντική ευθύνη του κράτους να διαφυλάξει το ρόλο του ως κράτος πρόνοιας.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ εφαρμογή πιο αυστηρών μέτρων για αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης.

ΘΕΩΡΕΙ επιτακτική ανάγκη τον εκσυγχρονισμό και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας.

ΣΤΟΧΕΥΕΙ στην εξυγίανση του πολιτικού συστήματος και τη λειτουργία του πάνω στις βάσεις της πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την εφαρμογή της αρχής της πολιτικής και κοινωνικής λογοδοσίας καθώς και της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του κράτους, του πολιτικού συστήματος και της οικονομίας.

ΘΕΩΡΕΙ ότι με τη θέσπιση και εφαρμογή μιας πιο αυστηρής νομοθεσίας για το πόθεν έσχες θα υπάρξει εξυγίανση της πολιτικής ζωής και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου