Μαθητές: ΠΑΕΜ

Η Παγκύπρια Αγωνιστική Έπαλξη Μαθητών (ΠΑΕΜ) ιδρύθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1985, με κεντρικό σύνθημα το τρίπτυχο ΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΓΩΝΑΣ - ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Σκοπός ίδρυσης της ΠΑΕΜ είναι η ανάγκη επίλυσης των πολλών και σύνθετων προβλημάτων και αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν τη μαθητιώσα νεολαία. 

Η ΠΑΕΜ αποτελεί αναπόσπαστο μαθητικό κομμάτι της ΝΕΔΗΚ και αυτό γιατί υποστηρίζει και συνταυτίζεται με τη δική της ιδεολογία.

Η ΠΑΕΜ δεν επιδιώκει την κομματικοποίηση στα σχολεία αλλά την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και την εμβάθυνση στη Δημοκρατία και τους θεσμούς της. 

Η ΠΑΕΜ έχει δική της δομή και οργανωτική αυτοτέλεια, καταστατικό και εκλελεγμένα παγκύπρια και επαρχιακά συμβούλια. 

Στόχος της ΠΑΕΜ είναι η δημιουργία μαθητικού κινήματος με πολιτική και δημοκρατική συνείδηση, η σύσφιξη των δεσμών των δημοκρατικών δυνάμεων του μαθητικού κινήματος, η επίλυση των προβλημάτων των μαθητών, η καλλιέργεια εθνικού και αγωνιστικού φρονήματος, η συμβολή στην ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μαθητών, η ανάπτυξη φιλίας, συνεργασίας και δημιουργίας δεσμών τόσο μεταξύ των μελών της παράταξης όσο και με τις αντίστοιχες παρατάξεις, σωματεία ή οργανώσεις της Κύπρου και του εξωτερικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου