Φοιτητές: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Η Δημοκρατική Παράταξη Κυπρίων Φοιτητών Αναγέννηση ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968 από μια ομάδα φοιτητών της γεωπονικής με σκοπό τον πραγματικό αγώνα των φοι­τητών για ελευθερία. Το 1967 η χούντα των συνταγματαρχών κατέλαβε πραξι­κοπηματικά την εξουσία στην Ελλάδα και παράλληλα την διακυβέρνηση της Ε.Φ.Ε.Κ.Θ έτσι ώστε να ακολουθήσει η καταπίεση. Παρ' όλες τις δυσκολίες της εποχής η νεοϊδρυθείσα φοιτητική παρά­ταξη ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ανέλαβε να εκδημο­κρατικοποιήσει την χουντοκρατούμενη Ε.Φ.Ε.Κ.Θ. Οι φοιτητές της Αναγέννησης ήταν αυτοί που ύψωσαν το ανάστημα τους και είχαν το θάρρος και το φρόνη­μα ν' αντισταθούν και να πολεμήσουν την χούντα. Να υπερασπιστούν την δη­μοκρατία και την ελευθερία από μόνοι τους. Μια ελευθερία την οποία επιβου­λευόταν η χούντα των Αθηνών και τα όργανα της στην Κύπρο. Ανάμεσα στα παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους γι' αυτό τον αγώνα ήταν και ο ιδρυτής της Αναγέννησης Αντρέας Αρμεύτης ο οποίος δολοφονήθηκε από τα πλοκά­μια της χούντας στη Κύπρο για τη δρά­ση του στη Θεσσαλονίκη. Η Δημοκρατική Παράταξη Κυπρίων Φοι­τητών Αναγέννηση είναι η αρχαιότερη παράταξη με πλούσια ιστορία και προ­σφορά. Βρί­σκεται στο πλευρό του φοιτητή από την πρώτη ώρα της ίδρυσης της. Με άξονα την ιδεολογία του Κέντρου, με σταθερές και διαχρονικές θέσεις αγωνιζόμα­σταν και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε προς όφελος του φοιτητή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου