29/8/12

Διεθνής Ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών


Η Διεθνής Ημέρα κατά των Πυρηνικών Δοκιμών καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2010, έχοντας σαν απώτερο στόχο την εξάπλωση και ενδυνάμωση των προσπαθειών που καταβάλονται για  τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα.

Σήμερα που οι πυρηνικές δοκιμές παραμένουν μια διαρκής απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα, η Διεθνής Ημέρα κατά των Πυρηνικών αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να επιστήσουμε την προσοχή στις επιβλαβείς και μακροχρόνιες επιπτώσεις τους, καθώς και στον συνεχή κίνδυνο που δημιουργεί η ύπαρξη δεκάδων χιλιάδων πυρηνικών όπλων.

Η ΝΕΔΗΚ χαιρετίζει τις προσπάθειες που γίνονται για ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενίσχυση της δράσης για υπογραφή και επικύρωση από όλα τα κράτη, της Συνθήκης για την Ολική Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών που έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας μόνιμης παγκόσμιας απαγόρευσης σε όλους τους τύπους των πυρηνικών εκρηκτικών δοκιμών.

Η ΝΕΔΗΚ θεωρεί αναγκαία τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας προς το όφελος της ανθρωπότητας. Σε αυτό το στόχο πρέπει να επικεντρωθούν οι παγκόσμιες ηγεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου