4/9/15

Συνεδριακές Διαδικασίες ΝΕΔΗΚ

Η Γενική Γραμματεία της ΝΕΔΗΚ αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΝΕΔΗΚ τα ακόλουθα, σχετικά με τον προγραμματισμό των επικείμενων συνεδριακών διαδικασιών της ΝΕΔΗΚ:

  • Οι συνεδριακές διαδικασίες της ΝΕΔΗΚ θα πραγματοποιηθούν στη βάση των Εσωτερικών Κανονισμών Συνεδρίων που θα εγκριθούν από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΝΕΔΗΚ, στη βάση του Καταστατικού Λειτουργίας της ΝΕΔΗΚ.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριακές διαδικασίες της ΝΕΔΗΚ θα έχουν τα υφιστάμενα μέλη της ΝΕΔΗΚ που δεν θα έχουν ξεπεράσει το 34ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2015 κατά την ημέρα των συνεδριακών διαδικασιών, καθώς και τα νέα μέλη της ΝΕΔΗΚ που θα υποβάλουν αίτηση εγγραφής μέλους μέχρι τις 18/9/2015 εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΝΕΔΗΚ.
  • Τα υφιστάμενα μέλη της ΝΕΔΗΚ που επιθυμούν να επαληθεύσουν το καθεστώς μέλους τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, μπορούν να το πράξουν επικοινωνόντας με τη Γενική Γραμματεία της ΝΕΔΗΚ, υπό την αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα.
  • Τα νέα μέλη της ΝΕΔΗΚ που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής μπορούν να το πράξουν απευθυνόμενα στις Επαρχιακές Επιτροπές της ΝΕΔΗΚ ή στη Γενική Γραμματεία της ΝΕΔΗΚ, χρησημοποιώντας την αίτηση εγγραφής μέλους που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΝΕΔΗΚ.
  • Το Παγκύπριο Συνέδριο της ΝΕΔΗΚ, όπου θα εγκριθεί το πολιτικό πρόγραμμα της ΝΕΔΗΚ, θα πραγματοποιηθεί στις 28/11/2015.
  • Οι υποψηφιότητες για τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας της ΝΕΔΗΚ θα υποβληθούν στις 13/11/2015.
  • Οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας και συλλογικών οργάνων της ΝΕΔΗΚ θα πραγματοποιηθούν στις 29/11/2015, σε εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν σε επαρχιακό επίπεδο.
[ΣΗΜ: Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις συνεδριακές διαδικασίες της ΝΕΔΗΚ, παρακαλούνται όπως προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου