25/2/10

Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος για συνέχιση της συμμετοχής στην Κυβέρνηση


Η Κεντρική Επιτρόπή του ΔΗΚΟ, με απόφασή της που λήφθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2010, ενέκρινε την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου για παραμονή του ΔΗΚΟ στην Κυβέρνηση.

Το κείμενο της απόφασης έχει ως ακολούθως:


"Το Δημοκρατικό Κόμμα συνεχίζει τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση στη βάση των συμφωνηθέντων με τον Δημήτρη Χριστόφια μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου των Προεδρικών εκλογών του 2008 καθώς και στη βάση του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης και της αρχής της αμοιβαιότητας.

Αν τα πράγματα οδηγηθούν σε ανεπιθύμητες, απαράδεκτες εξελίξεις, το Δημοκρατικό Κόμμα διατηρεί αλώβητο το δικαίωμα της διαφωνίας και της εκ νέου αξιολόγησης της συνεργασίας. Εξυπακούεται ότι, αν βρεθούμε μπροστά σε ένα πλαίσιο λύσης του Κυπριακού που θα περιέχει απαράδεκτες πρόνοιες, το Δημοκρατικό Κόμμα ασφαλώς θα διαχωρίσει τη θέση του και θα βρεθεί απέναντι σε ένα τέτοιο απαράδεκτο σχέδιο λύσης.

Λαμβάνοντας υπόψη απαντήσεις και διαβεβαιώσεις που πήραμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τις πρόσφατες του συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, και συνεκτιμώντας τις γενικότερες πολιτικές συνθήκες (κρίσιμη φάση Κυπριακού, κορύφωση Τουρκικής αδιαλλαξίας, παιχνίδια παραγόντων της διεθνούς κοινότητας σε βάρος μας, κατάσταση της οικονομίας, κατάσταση εσωτερικού μετώπου κλπ) με υψηλό αίσθημα ευθύνης το Δημοκρατικό Κόμμα συνεχίζει τη συνεργασία με τον Πρόεδρο Χριστόφια και την Κυβέρνησή του με σταθερό γνώμονα το συμφέρον της εθνικής μας υπόθεσης και το συμφέρον του τόπου και του λαού.

Βεβαίως, η αξιοπιστία των προτάσεων και διαβεβαιώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας θα κριθεί στην πράξη.
Παράλληλα, η απόφαση για συνέχιση της συνεργασίας γίνεται στη βάση μίας σημαντικής προϋπόθεσης, την οποία έχει αποδεχθεί ο Πρόεδρος Χριστόφιας: Το Δημοκρατικό Κόμμα να έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής και τακτικής στο Κυπριακό και κυβερνητικής πολιτικής.

Η απόφαση περιλαμβάνει και τις ακόλουθες ξεκάθαρες θέσεις:
1. Η απόφαση για συνέχιση της συνεργασίας δεν συνιστά προσφορά λευκής επιταγής.
2. Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν υιοθετεί και δεν προσυπογράφει όλες τις θέσεις και αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Διατηρεί αλώβητο το δικαίωμα της διαφωνίας.
3. Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν αναιρεί ούτε ακυρώνει τις γνωστές του θέσεις, ενστάσεις και διαφωνίες στο Κυπριακό.
4. Το Δημοκρατικό Κόμμα επιφυλάσσει απόλυτα το δικαίωμα του, σε περίπτωση που οι απευθείας διαπραγματεύσεις προχωρήσουν σε διαμόρφωση ενός απαράδεκτου πλαισίου λύσης, να διαχωρίσει την θέση του και να εργαστεί για να αποτρέψει μια απαράδεκτη λύση.

Παράλληλα τονίζεται ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θα αξιολογεί συνεχώς την πορεία των πραγμάτων και αν κριθεί ότι δεν προχωρούν ικανοποιητικά και δεν υλοποιούνται τα συμφωνηθέντα θα επαναξιολoγήσει την κατάσταση. Προς το σκοπό αυτό τα συλλογικά όργανα, Εκτελεστικό Γραφείο και Κεντρική Επιτροπή, θα έχουν ενώπιον τους τακτικές εκθέσεις αξιολόγησης."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου