27/6/12

Η ΝΕΔΗΚ διαφωνεί με τη συμφωνία ACTA


Η ΝΕΔΗΚ εκφράζει την κάθετη αντίθεσή της με την «Εμπορική Συμφωνία κατά της Παραποίησης» (ACTA) και την ενδεχόμενη επικύρωση της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον ερχόμενο Ιούλιο.

Η ACTA, αποσκοπεί στη δημιουργία διεθνών προτύπων για την επιβολή του νόμου σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αφορά πλαστά αγαθά όπως φάρμακα ή απομιμήσεις ειδών πολυτελείας. Παρόλα αυτά, το εύρος της είναι πολύ μεγαλύτερο επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα αγαθά στο διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο, το διαδίκτυο θα είναι πλήρως ελεγχόμενο και η πλειοψηφία των χρήσεών του που μέχρι τώρα θεωρούνταν φυσιολογικές και νόμιμες, θα είναι παράνομες και θα διώκονται ποινικά. Π.χ., στα πλαίσια της ACTA, ο γνωστός ιστότοπος «YouTube» δύναται να θεωρηθεί παράνομος, όπως επίσης και οι εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου. Ο κάθε πολίτης πλέον θα αντιμετωπίζεται σαν ένοχος αφού θα δίνεται το δικαίωμα στην αστυνομία να ελέγχει τις χρήσεις του στο διαδίκτυο για το αν παραβαίνουν τους όρους της ACTA ή όχι.

Η ΝΕΔΗΚ πιστεύει έντονα πώς το διαδίκτυο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την πραγμάτωση ποικίλων ανθρώπινων δικαιωμάτων, για την αντιμετώπιση ανισοτήτων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της προόδου. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής καθώς και το διαδίκτυο έχουν επιφέρει πρωτόγνωρες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, στις εργασιακές σχέσεις, στις συναλλαγές και σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας και της ανθρώπινης επαφής. Η διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλα τα κράτη. Για αυτούς τους λόγους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να επικυρώσει την ACTA και η Κύπρος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την υιοθετήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου