7/10/13

Προτάσεις ΝΕΔΗΚ για την αντιμετώπιση του νεοφασισμού

Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ, Γιάννης Παναγιώτου, προέβη στις πιο κάτω δηλώσεις, σχετικά με πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση  του νεοφασισμού και του εξτρεμισμού στην Κύπρο, που αναλαμβάνει το ΔΗΚΟ:

Η ανάπτυξη του νεοφασισμού και του εξτρεμισμού μέσα από τη δράση οργανώσεων που χρησιμοποιούν τη βία για να προωθήσουν ακραίες απόψεις, αποτελεί πολύ σοβαρό κίνδυνο για τη δημοκρατία και για την πολιτική σταθερότητα. Η λήψη ποινικών μέτρων εναντίον της Χρυσής Αυγής από την ελληνική δικαιοσύνη είναι μια ενέργεια που στρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση, παρά το ότι η καθυστέρηση επέτρεψε στην οργάνωση να αναπτυχθεί, να ενισχυθεί και να ανδρωθεί, ενώ το ελλειμματικό νομικό πλαίσιο δημιουργεί περιορισμούς στην επιβολή του νόμου και της τάξης. Η κυπριακή πολιτεία οφείλει να δράσει άμεσα σε σχέση με τις ανάλογες οργανώσεις που δρουν στην Κύπρο, ενεργοποιώντας και τροποποιώντας κατάλληλα τη νομοθεσία, για να μην επαναλάβει τα λάθη της Ελλάδας. 

Η ΝΕΔΗΚ κατέθεσε σειρά εισηγήσεων προς το ΔΗΚΟ για την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών αντιμετώπισης του νεοφασισμού και του εξτρεμισμού στην Κύπρο. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, κ. Μάριος Καρογιάν, υιοθέτησε τις εισηγήσεις της ΝΕΔΗΚ και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κ. Φύτος Κωνσταντίνου, ανέλαβε να δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΔΗΚΟ. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν να κάνουν με την ενεργοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για αντιμετώπιση όσων προωθούν τη ξενοφοβία και το ρατσισμό, με την τροποποίηση των προνοιών του ποινικού κώδικα που προσδιορίζουν τις παράνομες οργανώσεις, με τη συζήτηση στη Βουλή του θέματος της ανάπτυξης του νεοφασισμού στην Κύπρο, με τη διερεύνηση από την κυπριακή δικαιοσύνη των σχέσεων της Χρυσής Αυγής με κυπριακές οργανώσεις και με την επιδίωξη της συναίνεσης μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων για αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

Συγκεκριμένα, οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ΔΗΚΟ κινούνται προς τις εξής κατευθύνσεις:

· Ενεργοποίηση των προνοιών του Νόμου «Περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου» του 2011 (134(I)/2011) που υιοθετήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για σκοπούς εναρμόνισης με την Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28ης Νοεμβρίου 2008. 
· Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα ώστε στις οργανώσεις που ορίζονται ως «παράνομοι σύνδεσμοι» (Άρθρο 63) να περιληφθούν οι οργανώσεις που οργανωμένα κάνουν χρήση βίας ή προωθούν τη χρήση βίας (όπως π.χ. περιγράφεται στο Άρθρο 51 του Ποινικού Κώδικα για «Πρόκληση ή διέγερση βιαιοπραγίας») και οι οργανώσεις που προωθούν το μίσος και το ρατσισμό (όπως π.χ. περιγράφεται στο Άρθρο 3 του Νόμου «Περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου») ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται ανάλογα από τη δικαιοσύνη. 
· Συζήτηση στη Σύσκεψη των Αρχηγών των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων των θεμάτων που αφορούν αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι κατάλληλες νομοθετικές ενέργειες μέσα από τη συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων. 
· Εγγραφή προς συζήτηση στο Κεφάλαιο Δ' της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων θέματος με τίτλο «Αντιμετώπιση της ανάπτυξης του νεοφασισμού και του εξτρεμισμού στην Κύπρο», ώστε να συζητηθούν δημόσια όλες οι παράμετροι αυτού του σημαντικού ζητήματος. 
· Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης για να προωθηθεί η άμεση διερεύνηση της σχέσης ακραίων οργανώσεων που δρουν στην Κύπρο, και ειδικότερα του ΕΛΑΜ, με τη Χρυσή Αυγή, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα εμποδίσουν την ανάπτυξη εξτρεμιστικών δράσεων στην Κύπρο. 

Η Κύπρος ιστορικά έχει πληρώσει πολύ σκληρά την ανοχή στον εξτρεμισμό και στη μισαλλοδοξία και δεν πρέπει να επαναλάβει σήμερα τα λάθη του παρελθόντος. Δυστυχώς, η ανοχή της κυπριακής πολιτείας είναι πολύ πιθανόν να πληρωθεί με αίμα, όπως συνέβηκε στην Ελλάδα με την ανοχή που διαχρονικά επιδείχθηκε έναντι της Χρυσής Αυγής. Όμως, η δημοκρατία δεν φοβάται και δεν τρομοκρατείται, και πρέπει να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα θεσμικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. 

Αναμένουμε ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις που επιθυμούν την πολιτική σταθερότητα και την προστασία της δημοκρατίας, θα συνδράμουν στις πρωτοβουλίες του Δημοκρατικού Κόμματος, ώστε όλοι μαζί να φράξουμε το δρόμο στο νεοφασισμό και στον εξτρεμισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου